ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Οικοσελίδα | Επικοινωνία

 Το σχολείο μας 

Ιστορικό
Φωτογραφίες
Οργάνωση Σχολείου
Σύνδεσμoς Γονέων
Δραστηριότητες

  Οι τάξεις μας
Α'  τάξη
Β'  τάξη
Γ'  τάξη

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ομιλοι

 Εθνάρχης Μακάριος

Βιογραφικό Σημείωμα
 Πορεία Αγάπης
 Παναγιά

  Χρήσιμες Ιστοσελίδες

www.netkids.com
www.imeakia.gr
www.anazitisis.gr


 

  Ιστορικό

Το σχολείο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄  Παναγιάς για πρώτη φορά λειτούργησε το 1976-77 στο χώρο που στεγάζεται σήμερα το Δημοτικό σχολείο του χωριού. Οι μαθητές τη σχολική χρονιά φοιτούσαν σε λυόμενες αίθουσες υπό την διεύθυνση του Διευθυντή κ Α Ν Παπαβασιλείου. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1976 - 1977 το σχολείο λειτουργούσε μόνο ως Γυμνάσιο με 90 μαθητές.

Κατά τη σχολική χρονιά 1978-79 οι μαθητές του Γυμνασίου μεταφέρθηκαν από τις λυόμενες αίθουσες του Δημοτικού σχολείου στο νέο σχολείο που θεμελιώθηκε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου του 1977 από τον υπουργό παιδείας δρα Χρυσόστομο Α. Σοφιανό και βρίσκεται δίπλα από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 1977-78 το σχολείο λειτουργούσε με τέσσερις τάξεις (Α, Β, Γ  Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) υπό την διεύθυνση του κ Ανδρέα Καγκαλλή και είχε 115 μαθητές.

Τη σχολική χρονιά 1978-79 το σχολείο λειτούργησε με πέντε τάξεις και από την σχολική χρονιά 1979 - 1988 ως κανονικό Γυμνάσιο και Λύκειο.   Εξαιτίας όμως της αστυφιλίας ο αριθμός των μαθητών ακολουθούσε συνεχώς μια φθίνουσα πορεία με αποτέλεσμα , από το 1989 μέχρι σήμερα το σχολείο Εθναρχη Μακαρίου του Γ΄ εργάζεται ως Γυμνάσιο.

Σήμερα το σχολείο μας λειτουργεί κανονικά ως Γυμνάσιο με τρία τμήματα υπό τη διεύθυνση της κ. Κυριακής Παπαντωνίου και έχει 10 μαθητές.

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση γίνονται αρκετές προσπάθειες από τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου για να κρατηθεί ο πληθυσμός της κοινότητας και να αποκτήσει το χωρίο την παλιά του αίγλη.      
 

 

    ;         

 © Γυμνάσιο Εθν. Μακαρίου Γ΄ Παναγιάς,   Σχολική Χρονιά 2012-2013

Σχεδιασμός και Ενημέρωση Ιστοσελίδας Καθηγητής Πληροφορικής Γιάννης Σωτηριάδης,